Γλωσσική Ορθοδοντική

Γλωσσική Ορθοδοντική

 Μια νέα επαναστατική μέθοδος “αόρατη”- που μπορεί να θεραπεύσει ορθοδοντικά προβλήματα κυρίως σε ενήλικες. “Lingual”, στην αγγλική γλώσσα σημαίνει γλωσσικός. και είναι εκείνη η Ορθοδοντική τεχνική η οποία ασχολείται με την τοποθέτηση ακίνητων ορθοδοντικών μηχανημάτων (τα γνωστά “σιδεράκια”) στην γλωσσική επιφάνεια των δοντιών. Γλωσσική επιφάνεια των δοντιών είναι η επιφάνεια των δοντιών που βλέπει προς της γλώσσα.Η μέθοδος αυτή επινοήθηκε στην Αμερική στις αρχές της δεκαετίας του εβδομήντα στο Πανεπιστήμιο του UCLA και κατά το πέρασμα του χρόνου, τελειοποιήθηκε από Αμερικανούς, Ισραηλινούς, Ιάπωνες, και Γάλλους Ορθοδοντικούς. Τον τελευταίο καιρό άρχισε η τεχνικη αυτή να εφαρμόζεται στην Ελλάδα από εξειδικευμένους σε αυτόν τον τομέα Ορθοδοντικούς.Ο τρόπος τοποθέτησής των μηχανημάτων διαφέρει από την γνωστή Ορθοδοντική καθώς επιβάλλεται η συνεργασία με εξειδικευμένα εργαστήρια στο εξωτερικό. Σχεδόν όλα τα ορθοδοντικά προβλήματα μπορούν να θεραπευθούν με αυτή την τεχνική. Βασικό πλεονέκτημα της γλωσσικής ορθοδοντικής, είναι το ότι δεν φαίνονται καθόλου (“αόρατα”) και ότι τα σιδεράκια αυτά τοποθετούνται γρήγορα στο στόμα.  Μειονεκτήματα της τεχνικής, είναι ότι ο ασθενής πρέπει να είναι συνειδητοποιημένος και πολύ συνεργάσιμος κατά την διάρκεια της θεραπείας αλλιώς η θεραπεία δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Eπίσης πρέπει να έχει άριστη στοματική υγιεινή.  Άλλο μειονέκτημα είναι η ανάγκη προσαρμογής του ασθενούς στο νέο (παροδικό) στοματικό περιβάλλον όσο αφορά την ομιλία και τη στοματική υγιεινή. Η τεχνική αυτή απευθύνεται κυρίως στους ενήλικες αλλά και σε επιλεγμένες περιπτώσεις εφήβων.Τα γλωσσικά άγκιστρα είναι τα σιδεράκια που τοποθετούνται στην εσωτερική (γλωσσική) επιφάνεια των δοντιών. Κατασκευάζονται εξατομικευμένα για κάθε ασθενή και η πιστή αναπαράσταση της μορφολογίας του δοντιού, που επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του υπολογιστή, μειώνει τις πιθανότητες ενόχλησης της γλώσσας στο ελάχιστο.

Εσωτερική επιφάνεια των δοντιών με γλωσσικά σιδεράκια στην άνω γνάθο