Για παιδιά

OΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η ορθοδοντική θεραπεία πρέπει να γίνεται σε περιπτώσεις που υπάρχει σκελετική,oδοντική ή λειτουργική ανωμαλία του στόματος.Με οδηγό ότι η πρόληψη των προβλημάτων είναι απαραίτητη σε κάθε ειδικότητα της ιατρικής , θα συνιστούσαμε η πρώτη επίσκεψη στον ορθοδοντικό να γίνεται σε ηλικία 7 ετών γιατί αν υπάρχει ορθοδοντικό πρόβλημα, θα πρέπει να γίνει προληπτική ορθοδοντική θεραπεία σε παιδιά μικρής ηλικίας. Η προληπτική ορθοδοντική θεραπεία είναι μία σύντομη πρώτη θεραπεία που γίνεται σε πιο μικρή ηλικία, με σκοπό την πρόληψη δημιουργίας ορθοδοντικού προβλήματος ή τον περιορισμό της βαρύτητας του.

Προβλήματα που χρειάζονται αντιμετώπιση σε μικρές ηλικίες.

Πρόωρη απώλεια παιδικών δοντιών :

Σε περίπτωση πρόωρης απώλειας παιδικών δοντιών , θα πρέπει να τοποθετείται κάπoιο μηχάνημα για να μην χαθεί ο χώρος μέχρι να ανατείλει το μόνιμο διάδοχο δόντι.

Περιπτώσεις θηλασμού του δακτύλου η και προώθησης της γλώσσας.

Σε περιπτώσεις θηλασμού του δακτύλου η και προώθησης της γλώσσας,  θα πρέπει να τοποθετείται ορθοδοντικός μηχανισμός για την διακοπή της συνήθειας αυτής, αν δεν διακοπεί η συνήθεια αυτή μετά από καθοδήγηση γιατί δημιουργείται κενό μεταξύ των άνω και των κάτω δοντιών.

Υπερσύγκλειση

Στην αυξημένη κατακόρυφη πρόταξη ή υπερσύγκλειση, (όταν τα άνω δόντια υπερκαλύπτουν τα κάτω δόντια), πρέπει να αρχίζει νωρίς η αντιμετώπιση για να επηρεαστεί  ευνοϊκά η διεύθυνση αύξησης της κάτω γνάθου.

Σταυροειδής σύγκλειση

Οταν ένα ή κάποια από τα επάνω μπροστά η πίσω δόντια είναι πιο πίσω ή πιο μέσα από τα κάτω δόντια πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Συγγενής έλλειψη δοντιών

Σε περίπτωση που λείπουν κάποια από τα μόνιμα δόντια, θα πρέπει να γίνει σωστή αξιολόγηση έγκαιρα για το αν θα διατηρηθεί ο χώρος μέχρι την ενηλικίωση του ασθενούς για  να γίνει η προσθετική αποκατάσταση ή αν θα κλείσουμε τα διαστήματα.

Υπεράριθμα δόντια

 Η παρουσία υπεράριθμων δοντιών μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στην ομαλή ανατολή και διευθέτηση των μόνιμων δοντιών.Η έγκαιρη αξιολόγηση επιβάλλεται.

Διαστήματα μεταξύ των δοντιών

Μικρά διαστήματα μεταξύ των δοντιών είναι αποδεκτά, αλλά μεγάλα διαστήματα θα πρεπεί να αξιολογηθούν ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα.

Αυξημένη οριζόντια πρόταξη (προγναθισμός της άνω γνάθου)

 Όταν τα άνω δόντια προεξέχουν και υπάρχει μεγαλή απόσταση μεταξύ των άνω δοντιών σε σχέση με τα κάτω δόντια, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κατάγματος και πρέπει να αντιμετωπίζεται νωρίς.

Προγναθισμός της κάτω γνάθου

Ο προγναθισμός της κάτω γνάθου οφείλεται σε στενή, μικρή άνω γνάθο η μεγάλη κάτω γνάθο η συνδυασμό και των δύο.Στην περίπτωση αυτή, τα πάνω δόντια βρίσκονται πιο μέσα από τα κάτω και πρέπει η διάγνωση να γίνει εγκαίρως, ώστε ο ασθενής να ξεκινήσει την πρώτη φάση ορθοδοντικής θεραπείας σε μικρή ηλικία (8 ετών) για να έχει το μέγιστο όφελος.

 

Συνωστισμός (4-6 χιλ.)

H έγκαιρη διάγνωση του πρωτογενούς συνωστισμού μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία  διότι μειώνει την πιθανότητα εξαγωγών μόνιμων δοντιών λόγω έλλειψης χώρου και επιτυγχάνει σταθερότερα αποτελέσματα με την έγκαιρη τοποθέτηση  μηχανημάτων στην κάτω γνάθο και άνω γνάθο.

Αγκύλωση παιδικών δοντιών

Αν διαπιστωθεί η αγκύλωση παιδικών δοντιών  και υπάρχει διάδοχο μόνιμο δόντι, θα πρέπει να αφαιρεθεί την κατάλληλη χρονική στιγμή το νεογιλό παιδικό δόντι ώστε  ανατείλει το μόνιμο δόντι χωρίς επιπλοκές.

Έγκλειστα δόντια

Έγκλειστα δόντια, είναι όταν ένα ή περισσότερα δόντια δεν έχουν φανεί στο στόμα μετά τον αναμενόμενο χρόνο ανατολής και καλύπτονται εξ ολοκλήρου από βλεννογόνο (ούλα) ή και οστούν. Η παρουσία εγκλείστων δοντιών προκαλεί  αισθητικά, λειτουργικά προβλήματα και μπορεί να προκαλέσει και ζημιά στις ρίζες των παρακείμενων δοντιών και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται εγκαίρως.