Συμβατικά Μεταλλικά Σιδεράκια

Συμβατικά Μεταλλικά Σιδεράκια

Τα μεταλλικά σιδεράκια είναι τα πιο παλιά και διαδεδομένα σιδεράκια. Συγκολλούνται πάνω στην επιφάνεια των δοντιών. Τα αγκίστρα (σιδεράκια) αυτά έχουν μία σχισμή πάνω στην οποία τοποθετείται το σύρμα το οποίο μετακινεί τα δόντια στην επιθυμητή θέση.
Το πλεονέκτημα των αγκίστρων αυτών είναι το χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τα διαφανή σιδεράκια αλλά μειονεκτούν αισθητικά καθώς είναι περισσότερο εμφανή.