Αόρατη Ορθοδοντική

Αόρατη Ορθοδοντική

Η «αόρατη» ορθοδοντική (Lingual orthodontics)

Η νέα «αόρατη» τεχνική είναι ικανή να θεραπεύσει σχεδόν κάθε ορθοδοντικό πρόβλημα και απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες. Είναι μια τεχνική που δεν απέχει στη λογική της από τα παραδοσιακά σιδεράκια αλλά αποτελεί μια εναλλακτική που δεν επηρεάζει καθόλου την εξωτερική εικόνα του ασθενούς καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Πώς λειτουργεί

Η θεραπεία ξεκινά με την τοποθέτηση ακίνητων ορθοδοντικών μηχανημάτων (τα γνωστά «σιδεράκια»). Η ειδοποιός διαφορά είναι πως τα «σιδεράκια» τοποθετούνται στη γλωσσική επιφάνεια των δοντιών. Γλωσσική επιφάνεια των δοντιών είναι η επιφάνεια των δοντιών που βλέπει προς της γλώσσα, δηλαδή η εσωτερική.

Σε ποιους απευθύνεται

Η «αόρατη» ορθοδοντική απευθύνεται σε όσους  θέλουν να ισιώσουν τα δόντια τους, αλλά χωρίς να θυσιάζουν την εξωτερική τους εμφάνιση. Παράλληλα, απαιτεί άτομα συνειδητοποιημένα και συνεργάσιμα για την επίτευξη του τέλειου αποτελέσματος.

Γιατί να την επιλέξετε

Το κύριο πλεονεκτήματα της «αόρατης» ορθοδοντικής είναι πως τα σιδεράκια είναι αόρατα και γι’ αυτό δεν επηρεάζουν αισθητικά τον ασθενή.

Leave a Reply

Your email address will not be published.